Počet záznamů: 1

Chemical vapor generation of silver for atomic absorption spectrometry with the multiatomizer: Radiotracer efficiency study and characterization of silver species

 1. 1.
  0332778 - UIACH-O 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Musil, Stanislav - Kratzer, Jan - Vobecký, Miloslav - Hovorka, J. - Benada, Oldřich - Matoušek, Tomáš
  Chemical vapor generation of silver for atomic absorption spectrometry with the multiatomizer: Radiotracer efficiency study and characterization of silver species.
  [Chemické generování těkavých forem stříbra s využitím multiatomizátoru a detekcí atomovou absopční spektrometrií: stanovení účinnosti generování pomocí radioindikátoru a charakterizace těkavých forem stříbra.]
  Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. Roč. 64, 11-12 (2009), s. 1240-1247 ISSN 0584-8547
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400310704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: CVG-AAS * 111Ag * aerosol size distribution
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.719, rok: 2009

  A method of silver chemical vapour generation as a sample introduction technique for analytical atomic spectrometry is studied even by 111Ag. Presence of submicrometer particles containing silver present in the gaseous phase was confirmed by aerosol characterization and TEM.

  Studium metody chemického generování těkavých forem stříbra i za využití radioizotopu stříbra 111Ag pro analytickou atomovou spektrometrii prokázalo pomocí charakterizace velikostní distibuce částic aerosolu a TEM přítomnost submikronových částic stříbra v plynné fázi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177920