Počet záznamů: 1

The character of the internal buildings of the Roman military bases on Burgstall at Mušov (South Moravia, Czech Republic)

 1. 1.
  0332777 - ARUB-Q 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Komoróczy, Balázs
  The character of the internal buildings of the Roman military bases on Burgstall at Mušov (South Moravia, Czech Republic).
  [Charakter vnitřní zástavby římské vojenské báze na Hradisku u Mušova (Jižní Morava, Česká republika).]
  Limes XX. 20th International Congress of Roman Frontier Studies. Vol. 3. Madrid: Concejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009 - (Morillo, Á.; Hanel, N.; Martín, E.), s. 1421-1436. Anejos de Gladius, 13. ISBN 978-84-00-08857-6.
  [International Congress of Roman Frontier Studies /20./. León (ES), 03.09.2006-05.09.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA404/05/2455
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Roman archaeology * Marcomannic wars * Roman military * Architecture * Mušov
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  The paper deals with analysis of already excavated internal build-up area of the central roman military base located on Mušov-Burgstall. Once again it interprets these important buildings including two houses (balneum and residential building) situated on hilltop, excavated by A. Gnirs and interpreted as residential complex of the mansio type - palatial wooden house at Mušov-Neurissen and workshop houses, where the roman military equipment was repaired . According to analysis of individual buildings the overall interpretation of this unique site is subsequently rectified.

  Studie se zabývá rozborem architektonické podoby dosud známé části vnitřní zástavby ústřední římské vojenské báze na lokalitě Mušov-Burgstall. Znovu interpretuje doposud odkryté nejdůležitější objekty, mezi něž patří: dvě budovy (balneum a obytný dům) na temeni návrší, vykopané A. Gnirsem a interpretované jako ubytovací komplex typu mansio; honosná dřevěná obytná budova na trati Neurissen a objekty dílen, v nichž se opravovala výzbroj římských vojáků. Podle analýzy jednotlivých staveb je také korigována celková interpretace této unikátní lokality.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177919