Počet záznamů: 1

Lime particles in hot mixed mortars: characterisation and technological links

 1. 1.
  0332728 - UTAM-F 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Válek, Jan - Zeman, Antonín
  Lime particles in hot mixed mortars: characterisation and technological links.
  [Vápenné kusy v maltách zpracovávaných za tepla: charakterizování a technologické spojitosti.]
  12th Euroseminar on Microscopy applied to building materials. Dortmund: Technische universitat Dortmund, 2009 - (Middendorf, B.; Just, A.; Klein, D.; Glaubitt, A.; Simon, J.), s. 341-350. ISBN 978-3-00-028697-1.
  [Euroseminar on Microscopy applied to building materials /12./. Dortmund (DE), 15.09.2009-19.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/07/1467
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: historic mortar * binder related particles * hot mixing * lime lumps
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví

  Experimental studies focusing on lime production in a traditional field kiln and hot mixing preparation of mortars have been carried out in order to provide reference mortars for a comparative study of binder-related particles found in historic mortars. Optical and scanning electron microscopy (SEM), and mercury intrusion porosimetrie were used along with macroscopic observations as the main investigation tools. SEM investigation was carried out on small mortar samples studying calcined limestone particles (fully and partially burned) after they were unloaded from the kiln, as well as, after they matured within the mortar.

  Experimentální výzkum zaměřený na výrobu vápna v tradičních polních pecích a přípravu malty za tepla byl uskutečněn za účelem získání referenčních vzorků malt pro srovnávací studii pojivových kusů nacházených v historických maltách. Hlavními výzkumnými nástroji byl makroskopický popis spolu s optickou a elektronovou mikroskopií (SEM) a rtuťovou intrusivní porozimetrií. SEM výzkum byl uskutečněn na malých vzorcích malty, kde byly zkoumány částice kalcinovaného vápence (plně a částečně kalcinovaného) po vybrání z pece a po roce vyzrání v maltě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177886