Počet záznamů: 1

Štúdium vzťahu Východ - Západ v kontexte porovnávacej literárnej vedy. Príspevok F. Wollmana do diskusie

 1. 1.
  0332707 - SLU-S 2010 RIV DE slo M - Část monografie knihy
  Zelenková, Anna
  Štúdium vzťahu Východ - Západ v kontexte porovnávacej literárnej vedy. Príspevok F. Wollmana do diskusie.
  [The study of the East - West relationship in the context of comparative literary science. A contribution of F. Wollman to the discussion.]
  Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen: Ausgewählte Aspekte. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v, 2009 - (Ulbrecht, S.; Ulbrechtová, H.), s. 109-132. Práce Slovanského ústavu. Nová řada, 25. ISBN 978-80-86420-31-8; ISBN 978-3-940310-31-6
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900920702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920
  Klíčová slova: comparative literary science * East - West * literary theory * Wollman´s collection * Wollman, Frank, 1888-1969
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá metodologickým vymezením studií Východ-Západ v komparatistice, která je chápe jako příspěvek k prosazení myšlenky o kulturní rovnováze v rámci meziliterárního procesu a příspěvkem F. Wollmana do diskuse (tzv. wollmanovský zběr)

  The paper is concerned with the methodological delimitation of the East – West studies in the comparative literary science, which understands them as a contribution to promoting the idea of cultural balance within the framework of the inter-literary process and a contribution of F. Wollman to the discussion (Wollman´s collection).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005557