Počet záznamů: 1

Probabilistic Design and Tuning of LQ Control

 1. 1.
  0332706 - UTIA-B 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Belda, Květoslav
  Probabilistic Design and Tuning of LQ Control.
  [Pravděpodobnostní design a vylepšení pro LQ řízení.]
  Archives of Control Sciences. Roč. 19, č. 4 (2009), s. 355-368 ISSN 1230-2384
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: adaptive control * closed-loop control * dynamic programming * state-space realization * tuneable filters
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
  http://library.utia.cas.cz/separaty/historie/belda-0332706.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/historie/belda-0332706.pdf

  Important point of each control design is a selection of suitable weight parameters, that balance various control aims assigned by user. This paper proposes the new way to set control parameters automatically by evaluation of system response in comparison with system model. Considering stochastic nature of real-life applications, fully probabilistic design is used. It employs complex information on controlled system behavior by means of probabilistic description.

  Důležitým krokem každého návrhu řízení je nastavení vhodných váhových parametrů, které vyrovnávají různé cíle řízení předepsané uživatelem. Článek představuje nový způsob samočinného nastavování parametrů pomocí vyhodnocování shody odezvy systému s modelem systému. S uvážením stochastického charakteru přirozeného pro reálné aplikace se zde využívají výhody plně pravděpodobnostního návrhu. Zmíněný návrh pracuje s ucelenou informací o chování řízeného systému prostřednictvím pravděpodobnostního popisu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177875