Počet záznamů: 1

Alumina and Zirconia Based Layered Composites:Part 1 Preparation

 1. 1.
  0332703 - UFM-A 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Hadraba, Hynek - Maca, K. - Chlup, Zdeněk
  Alumina and Zirconia Based Layered Composites:Part 1 Preparation.
  [Vrstevnaté kompozity na bázi Al2O3 a ZrO2:Část 1 Příprava.]
  Key Engineering Materials. Roč. 412, - (2009), s. 221-226 ISSN 1013-9826
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/06/0724
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: electrophoretic deposition * alumina * zirconia
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla

  Electrophoretic deposition of Al2O3 and ZrO2 powders from isopropanol suspension in the presence of monochloroacetic acid under constant-current conditions was studied. The similar charge and electrophoretic mobility of Al2O3 and ZrO2 in the suspensions was found. Adjusting to properly controlled kinetics of deposition deposits were prepared of pre-defined thicknesses. In view of the negative charge of Al2O3 and ZrO2 particles in the isopropanol suspensions used, the prepared layers were deposited on the anode and thus they were not affected by possible solvent electrolysis, which contributed to their defect-free and low-porosity structure.

  V práci byla studována elektroforetická depozice Al2O3 a ZrO2 částic z isopropanolové suspenze obsahující kyselinu monochloroctovou konstantním proudem. Bylo zjištěno, že částice Al2O3 a ZrO2 mají za daných podmínek stejnou polaritu náboje a shodnou elektroforetickou pohyblivost. Díky přesně popsané kinetice elektroforetické depozice byly připraveny vrstvy Al2O3 a ZrO2 keramiky přesné tloušťky. Díky tomu že částice Al2O3 a ZrO2 nabývají v použité suspenzi záporný náboj byly vrstvy naneseny na kladně nabitou elektrodu a tudíž jejich kvalita a hustota nebyla ovlivněna vývojem bublin způsobených elektrolýzou rozpouštědla v blízkosti záporně nabité elektrody.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177873