Počet záznamů: 1

Study of the stress distribution around an orthotropic bi-material notch tip

 1. 1.
  0332688 - UFM-A 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Klusák, Jan - Profant, T. - Kotoul, M.
  Study of the stress distribution around an orthotropic bi-material notch tip.
  [Studium rozložení napětí v okolí ortotropního bi-materiálového vrubu.]
  Key Engineering Materials. 417-418, - (2010), s. 385-388 ISSN 1013-9826.
  [International Conference on Fracture and Damage Mechanics /8./. Malta, 08.09.2009-10.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/08/0994; GA AV ČR 1QS200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Generalized fracture mechanics * Singular stress distribution * Orthotropic bimaterial notch
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  www.scientific.net

  Knowledge of the stress distribution is the first and necessary step for the reliable assessment of construction with a geometrical or material discontinuity. General geometry and orthotropic material characteristics of both material components lead to singular stress distribution with general stress singularity exponents different from 1/2. For the final stress field determination both analytical and numerical approaches are utilised. The results of the theoretical approaches are compared to results from finite element method.

  Znalost rozložení napětí je prvním a nezbytným krokem pro spolehlivé posouzení konstrukcí s geometrickou nebo materiálovou nespojitostí. Obecná geometrie a ortotropní vlastnosti obou materiálových komponent vedou k singulárnímu rozložení napětí s obecným exponentem singularity napětí různým od 1/2. Pro konečné určení pole napětí je třeba využít analytických i numerických postupů. Výsledky teoretických přístupů jsou srovnány s výsledky z metody konečných prvků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177865