Počet záznamů: 1

Effect of thermal ageing on the impact fracture behaviour of Eurofer'97 steel

 1. 1.
  0332684 - UFM-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hadraba, Hynek - Dlouhý, Ivo
  Effect of thermal ageing on the impact fracture behaviour of Eurofer'97 steel.
  [Vliv tepelného stárnutí na lomové chování oceli EUROFER´97.]
  Journal of Nuclear Materials. 386-388, - (2009), s. 564-568 ISSN 0022-3115
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200410502; GA ČR GA106/08/1397
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: brittleness * fracture * cracks
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Impakt faktor: 1.933, rok: 2009

  Ferritic-martensitic reduced activation steel Eurofer´97 is candidate structural material for in-vessel components of proposed fusion reactors. The use of the steel is limited up to a temperature about 550 °C. On the other hand the efficiency enhancement of the fusion reactors to the level suitable for energy production is predetermined by an increase of temperature in reactor. The long term exposition of the steel at high temperatures leads to microstructural changes. The aim of the work was to investigate the influence of thermal ageing on fracture properties of Eurofer´97 steel. Thermal ageing of the steel was simulated by step cooling treatment. Charpy impact tests were performed before and after thermal ageing. No evident changes in impact properties have been registered when comparing the properties of the steel in as-received state and in state after step-cooling.

  Feriticko-martenzitická ocel Eurofer´97 se sníženou aktivací je kandidátním konstrukčním materiálem pro součásti tlakové nádoby budoucích fúzních reaktorů. Použití této oceli je však limitováno teplotou cca 550°C. Na druhou stranu účinnost konverze energie na úroveň použitelnou k produkci elektrické energie je podmíněna zvýšením teploty v reaktoru. Je známo, že dlouhodobá vysokoteplotní zátěž oceli vede ke změnám její mikrostruktury. Cílem práce bylo zjistit vliv tepelného stárnutí na lomové chování oceli Eurofer´97. Dlouhodobá teplotní zátěž oceli byla simulována žíháním se stupňovitým ochlazováním a jeho vliv byl posuzován pomocí Charpyho rázové zkoušky v ohybu. Na základě provedených testů nebyla zjištěna změna lomového chování oceli Eurofer´97 po dlouhodobé teplotní zátěži.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177863