Počet záznamů: 1

A new material for hydrogen storage; ScAl0.8Mg0.2

 1. 1.
  0332671 - UJF-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sahlberg, M. - Beran, Přemysl - Nielsen, T.K. - Cerenius, Y. - Kadas, K. - Punkkinen, M.P.J. - Vitos, L. - Eriksson, O. - Jensen, T.R. - Andersson, Y.
  A new material for hydrogen storage; ScAl0.8Mg0.2.
  [Nový typ materiálu pro uchovávání vodíku: ScAl0,8Mg0,2.]
  Journal of Solid State Chemistry. Roč. 182, č. 11 (2009), s. 3113-3117 ISSN 0022-4596
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: scandium intermetallics * hydrides * hydrogen storage materials
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 2.340, rok: 2009

  A novel aluminium rich alloy for hydrogen storage has been discovered, ScAl0.8Mg0.2, which has very promising properties regarding hydrogen storage capacity, kinetics and stability towards air oxidation in comparison to hydrogen absorption in state-of-the-art intermetallic compounds. Detailed analysis of the hydrogen absorption in ScAl0.8Mg0.2 has been performed using in situ synchrotron radiation powder X-ray diffraction, neutron powder diffraction and quantum mechanical calculations.

  Byla objevena nová slitina pro uchovávání vodíku bohatá na hliník, ScAl0,8Mg0,2, jež má velmi slibné vlastnosti ohledně kapacity uchovávaného vodíku, kinetiky a stability s ohledem na vzdušnou oxidaci ve srovnání současných intermetalických sloučenin. Byla provedena detailní analýza absorpce vodíku na ScAl0,8Mg0,2 za použití synchrotronového roentgenova záření, neutronové práškové difrakce a kvantově mechanických výpočtů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005553