Počet záznamů: 1

Direction of crack initiation from an orthotropic bi-material notch

 1. 1.
  0332667 - UFM-A 2010 RIV PT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Klusák, Jan - Profant, T. - Kotoul, M.
  Direction of crack initiation from an orthotropic bi-material notch.
  [Směr iniciace trhliny z ortotropního bi-materiálového vrubu.]
  Proceedings of 3rd International Conference on Integrity, Reliability and Failure. Porto: Faculty of Engineering, University of Porto, 2009 - (Silva Gomes, J.; Meguid, S.), s. 1-7. ISBN 978-972-8826-21-5.
  [International Conference on Integrity, Reliability and Failure /3./. Porto (PT), 20.07.2009-24.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/08/0994; GA AV ČR 1QS200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Crack initiation direction * Orthotropic bi-material notch * Generalized fracture mechanics
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  In the present contribution the joint of two orthotropic materials is investigated as the singular stress concentrator and it is modelled as an orthotropic bi-material notch. Such places in constructions are usually responsible for the crack initiation and consequently for the final failure of the construction. Within the paper the parametric study of the crack initiation angle is presented for specific geometry and material combinations and for varying loading conditions. The determination of the crack initiation direction is necessary step in the reliable assessment of singular stress concentrations.

  V příspěvku je spojení dvou ortotropních materiálů zkoumáno jako singulární napěťový koncentrátor a modelováno jako ortotropní bi-materiálový vrub. Taková místa jsou v konstrukcích obvykle příčinou vzniku trhliny a následně celkového porušení konstrukce. V rámci článku je prezentována parametrická studie směru iniciace trhliny, a to pro danou geometrii, dané materiálové kombinace a pro různé podmínky zatížení. Určení směru iniciace a počátečního šíření trhliny je nutným krokem pro spolehlivé posouzení singulárních koncentrátorů napětí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177855