Počet záznamů: 1

16S rRNA gene-based identification of cultured bacterial flora from host-seeking Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis concinna ticks, vectors of vertebrate pathogens

 1. 1.
  0332639 - UBO-W 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Rudolf, Ivo - Mendel, Jan - Šikutová, Silvie - Švec, P. - Masaříková, J. - Nováková, D. - Buňková, L. - Sedláček, I. - Hubálek, Zdeněk
  16S rRNA gene-based identification of cultured bacterial flora from host-seeking Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis concinna ticks, vectors of vertebrate pathogens.
  [16S rRNA identifikace kultivovatelné bakteriální flóry z nenasátých klíšťat Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus a Haemaphysalis concinna, vektorů patogenů obratlovců.]
  Folia Microbiologica. Roč. 54, č. 5 (2009), s. 419-428 ISSN 0015-5632
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600930613
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: ixodid ticks * 16S rRNA gene sequencing * Ixodes ricinus * Dermacentor reticulatus * Haemaphysalis concinna * microbial diversity
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 0.978, rok: 2009

  A total of 151 bacterial isolates were recovered from different developmental stages (larvae, nymphs and adults) of field-collected ticks (67 strains from Ixodes ricinus, 38 from Dermacentor reticulatus, 46 from Haemaphysalis concinna). Microorganisms were identified by means of 16S rRNA gene sequencing. Almost 87 % of the strains belonged to G+ bacteria with predominantly occurring genera Bacillus and Paenibacillus. Other G+ strains included Arthrobacter, Corynebacterium, Frigoribacterium, Kocuria, Microbacterium, Micrococcus, Plantibacter, Rhodococcus, Rothia, and Staphylococcus. G– strains occurred less frequently, comprising genera Advenella, Pseudomonas, Rahnella, Stenotrophomonas, and Xanthomonas. Several strains of medical importance were found, namely Advenella incenata, Corynebacterium aurimucosum, Microbacterium oxydans, M. schleiferi, Staphylococcus spp., and Stenotrophomonas maltophilia.

  Celkem 151 bakteriálních izolátů bylo získáno z různých vývojových stádií klíšťat (larev, nymf a dospělců) sbíraných z vegetace (67 kmenů z Ixodes ricinus, 38 kmenů z Dermacentor reticulatus, 46 kmenů z Haemaphysalis concinna). Mikroorganismy byly identifikovány sekvencováním úseku 16SrRNA. Téměř 87% kmenů náleželo ke grampozitivním baktériím s nejčastěji se vyskytujícími zástupci Bacillus and Paenibacillus. Další grampozitivní kmeny náležely do rodů Arthrobacter, Corynebacterium, Frigoribacterium, Kocuria, Microbacterium, Micrococcus, Plantibacter, Rhodococcus, Rothia a Staphylococcus. Gramnegativní kmeny se vyskytovaly méně často zahrnující rody Advenella, Pseudomonas, Rahnella, Stenotrophomonas a Xanthomonas. Bylo izolováno několik medicínsky významných kmenů: Advenella incenata, Corynebacterium aurimucosum, Microbacterium oxydans, M. schleiferi, Staphylococcus spp. a Stenotrophomonas maltophilia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177841