Počet záznamů: 1

Selective Synthesis of Z-1,4-Disilyl-2-butenes

 1. 1.
  0332607 - UCHP-M 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šabata, Stanislav - Blechta, Vratislav - Karban, Jindřich - Pleska, A. - Včelák, Jaroslav - Hetflejš, Jiří
  Selective Synthesis of Z-1,4-Disilyl-2-butenes.
  [Selektivní příprava Z-1,4-Disilyl-2-butenů.]
  Polish Journal of Chemistry. Roč. 83, č. 11 (2009), s. 1953-1958 ISSN 0137-5083
  Grant CEP: GA ČR GA203/03/0617; GA ČR GA203/03/1566
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: Z-1,4-disilyl-2-butenes * 1,4-dilithio-2-butene * trialkylchlorosilanes
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.523, rok: 2009

  Z-1,4-Disilyl-2-butenes, R3SiCH2CH=CHCH2SiR3 (R3 = Me3, Me2H, Me2(ClCH2), Me2Ph(CH2)3, Me(2-Bu)2 and Et3) have been pre pared in high yields by the re ac tion of 1,4-dilithio-2-butene with the corresponding trialkylchlorosilanes, us ing tert-butyl methyl ether as the solvent. The course of ananalogous reaction of dimethyldichlorosilane is briefly discussed.

  Z-1,4-Disilyl-2-buteny, R3SiCH2CH=CHCH2SiR3 (R3 = Me3, Me2H, Me2(ClCH2), Me2Ph(CH2)3, Me(2-Bu)2 a Et3) byly připraveny ve vysokých výtěžcích reakcí 1,4-dilithio-2-butenu s příslušnými trialkylchlorsilany v terc-butylmethyletheru. Průběh analogické reakce s dimethyldichlorsilanem je také diskutován.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177819