Počet záznamů: 1

Dědictví luterské reformace v Čechách a na Moravě po roce 1918

 1. 1.
  0332582 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Nešpor, Zdeněk
  Dědictví luterské reformace v Čechách a na Moravě po roce 1918.
  [Legacy of Lutheran Reformation in Bohemia and Moravia after 1918.]
  Luteráni v českých zemích v proměnách staletí. Praha: Lutherova společnost, 2009 - (Just, J.; Nešpor, Z.; Matějka, O.), s. 310-386. ISBN 978-80-903632-8-1
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/0720
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Lutheranism * Czechoslovakia * 1918-
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kapitola zkoumá české luteránství a jeho dědice po vytvoření nezávislého Československa v roce 1918. Autor užívá jak historické, tak sociologické metody a věnuje pozornost především Německé evangelické církvi Českobratrské církvi evangelické a dalším denominacím.

  The chapter analyses Czech Lutheranism and its inheritors after creation of independent Czechoslovakia in 1918. Author uses both historical and sociological methods and the attention is paied mainly to the German Protestant Church, the Protestant Church of the Czech Brethern and other denominations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177800