Počet záznamů: 1

Opavané jako vychovatelé šlechty z českých zemí na prahu novověku (1550-1620)

 1. 1.
  0332579 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holý, Martin
  Opavané jako vychovatelé šlechty z českých zemí na prahu novověku (1550-1620).
  [Opava Burghers in a Role of Bohemian and Moravian Noblemen’s Preceptors on the Threshold of Modern Age (1550-1620).]
  Slezský sborník. Roč. 107, č. 4 (2009), s. 241-255 ISSN 0037-6833
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800150801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: nobility * preceptors * private education
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Předložená studie se pokouší postihnout úlohu Opavanů ve výchovném a vzdělávacím procesu šlechty z českých zemí. Sleduje jejich sociální původ, jazykově-národnostní a konfesijní skladbu, průběh vzdělávání, délku vychovatelské služby, jejich následné kariéry apod.

  The submitted article is trying to appreciate the role of Opava Burghers in the process of upbringing and education of nobility from the Bohemian Lands. It traces their social origin, language-national and confessional composition, course of education, the lenght of their service as tutors, subsequent careers etc.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177798