Počet záznamů: 1

Neolitické osídlení v Černém Vole (Praha-západ). Formy objektů, keramika a štípaná industrie z výzkumů 1975-77 a 1914

 1. 1.
  0332574 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řídký, Jaroslav - Stolz, D. - Zápotocká, Marie
  Neolitické osídlení v Černém Vole (Praha-západ). Formy objektů, keramika a štípaná industrie z výzkumů 1975-77 a 1914.
  [Neolithic Settlement in Černý Vůl (Prague-west). Forms of features, pottery analysis and chipped stone industry from excavations in 1975-77 and 1914.]
  Praehistorica. Roč. 28, - (2009), s. 177-236 ISSN 0231-5432
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Neolithic * pottery * chipped stone industry
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Úkolem uvedené práce je prezentace neolitických objektů a části artefaktů z výzkumů v Černém Vole (kat. úz. Statenice; Praha-západ). Po shrnutí dosavadního bádání na lokalitě bylo důležité vyhodnocení horizontálně stratigrafických vztahů mezi objekty a půdorysy zachycených domů a porovnání velikostí i rozměrů objektů. Po primárním rozboru keramiky, zaměřeném na vnitřní chronologii sídelního areálu byla vyhodnocena rovněž štípaná industrie z obou výzkumů. Kromě dokladů výroby broušené a úpravy štípané industrie jsou zde pouze torzovitě doloženy výrobní objekty.

  The aim of the article is the presentation of neolithic features as well as a part of artifact collection from excavations in Černý Vůl (Prague-west) in 1975-77 and 1914. After summarizing the existing research in the site, two steps were important: the evaluation of horizontal stratigraphic relations among the features and the ground-shapes of the recorded houses and the comparison of forms and measures of the features. The pottery analysis focusing on the intra-site chronology of the neolithic area was followed by the analysis and evaluation of chipped stone industry from both excavations. Settlement area is dated to Lnk IIc-IIIb and Stk IVa.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177796