Počet záznamů: 1

A Complex Role for FGF-2 in Self-Renewal, Survival, and Adhesion of Human Embryonic Stem Cells

 1. 1.
  0332572 - UEM-P 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Eiselleová, L. - Matulka, K. - Kříž, V. - Kunová, M. - Schmidtová, Z. - Neradil, J. - Tichý, B. - Dvořáková, D. - Pospíšilová, Š. - Hampl, Aleš - Dvořák, Petr
  A Complex Role for FGF-2 in Self-Renewal, Survival, and Adhesion of Human Embryonic Stem Cells.
  [Komplexní úloha FGF-2 v sebeobnově, přežívání a adhezi lidských embryonálních kmenových buněk.]
  Stem Cells. Roč. 27, č. 8 (2009), s. 1847-1857 ISSN 1066-5099
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 1M0538; GA MŠk(CZ) LC06077; EC FP6(XE) LSHG-CT-2006-018739
  Program:1M; LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: fibroblast growth factor-2 * human ESCs * self-renewal
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 7.747, rok: 2009

  This study demonstrates a complex role for FGF-2 in hESCs. It shows that FGF-2 directly supports their self-renewal and stimulates cell survival and adhesion, two features that may indirectly account for undifferentiated growth. It further suggests that the action of exogenous FGF-2 is mainly to promote cell survival and adhesion while activities of endogenous FGF-2 have in addition much profound, yet underrated, impact on undifferentiated growth of hESCs

  Tato studie ukazuje komplexní úlohu FGF-2 v metabolismu lidských embryonálních kmenových buněk (hESC). Ukazuje, že FGF-2 přímo podporuje sebeobnovu, a stimuluje přežití a adhezi hESC, což jsou znaky, které nepřímo určují nediferencovaný růst hESC. Studie zdůrazňuje, že výsledkem aktivity exogenního FGF-2 je hlavně podpora přežívání a adheze hESC, zatímco endogenní FGF-2 hraje jiné, dosud nepoznané role.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177795