Počet záznamů: 1

Advances in Plasmaspheric Wave Research with CLUSTER and IMAGE Observations

 1. 1.
  0332571 - UFA-U 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Masson, A. - Santolík, Ondřej - Carpenter, D. L. - Darrouzet, F. - Décréau, P. M. E. - Mazouz, F. El-L. - Green, J. L. - Grimald, S. - Moldwin, M. B. - Němec, František - Sonwalkar, V. S.
  Advances in Plasmaspheric Wave Research with CLUSTER and IMAGE Observations.
  [Pokroky v plazmasférickém vlnovém výzkumu s využitím dat projektů CLUSTER a IMAGE.]
  Space Science Reviews. Roč. 145, 1-2 (2009), s. 137-191 ISSN 0038-6308
  Grant CEP: GA AV ČR IAA301120601
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) ME 842
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Plasmasphere * CLUSTER * IMAGE * Waves
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 4.589, rok: 2009
  http://www.springerlink.com/content/b20518u541127044/fulltext.pdf http://www.springerlink.com/content/b20518u541127044/fulltext.pdf

  This paper highlights significant advances in plasmaspheric wave research with CLUSTER and IMAGE observations. This leap forward was made possible thanks to the new observational capabilities of these space missions. On one hand, the multipoint view of the four CLUSTER satellites, a unique capability, has enabled the estimation of wave characteristics impossible to derive from single spacecraft measurements. On the other hand, the IMAGE experiments have enabled to relate large-scale plasmaspheric density structures with wave observations and provide radio soundings of the plasmasphere with unprecedented details. After a brief introduction on CLUSTER and IMAGE wave instrumentation, a series of sections, each dedicated to a specific type of plasmaspheric wave, put into context the recent advances obtained by these two revolutionary missions.

  Přehled nejvýznamějších pokroků v plazmasférickém vlnovém výzkumu založených na datech projektů CLUSTER a IMAGE.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177794