Počet záznamů: 1

Vizualizace výstupů z digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru v prostředí GIS

 1. 1.
  0332558 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kajzar, Vlastimil
  Vizualizace výstupů z digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru v prostředí GIS.
  [Visualization of the digital model outputs of the South Moravian Lignite Coalfield in GIS.]
  Documenta Geonica 2009. Vol. 2. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009 - (Kožušníková, A.), s. 77-81. Documenta Geonica. ISBN 978-80-86407-72-2.
  [Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./. Ostrava (CZ), 21.10.2009-23.10.2009]
  Grant ostatní:GAČR(CZ) GA105/06/1264
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: South - Moravian lignitic region * GIS * visualisation
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  V příspěvku jsou popsány možnosti automatizovaného převodu datových vrstev, souvisejících s modelováním a hodnocením lignitového ložiska nacházejícího se v české části vídeňské pánve (Jihomoravský lignitový revír) pomocí Programového systému pro tvorbu modelu uhelného ložiska a jeho následného hodnocení (IPSHUL08), do běžně užívaných formátů prostorových dat. Pomocí převodních algoritmů je realizován převod jak vektorových geoprvků, tak vytvořených prostorových modelů. Převod výstupních dat do zmíněných formátů rozšiřuje možnost využití těchto dat více uživateli. Získána data mohou sloužit jako vstupy pro další zpracování a analýzy. Také se zde nabízí možnost kompozice mapových výstupů, které odpovídají náročným požadavkům na klasickou geologickou dokumentaci.

  In this contribution, possibilities of transfer the data outputs into common GIS formats of the spatial data, are presented. Both vector geofeatures and created spatial models can be transferred using the conversion algorithms. Output data transformation into the GIS data enables multi-user using of the data. In addition, the obtained data can be further processed and analysed. It is also possible to make compositions of the map outputs, which is often needed for classical geological evidence. This contribution deals also with the design of these map outputs.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177786