Počet záznamů: 1

Luminescence characteristics of LuAG:Pr and YAG:Pr single crystalline films

 1. 1.
  0332553 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Gorbenko, V. - Krasnikov, A. - Nikl, Martin - Zazubovich, S. - Zorenko, Y.
  Luminescence characteristics of LuAG:Pr and YAG:Pr single crystalline films.
  [Luminiscenční charakteristiky monokrystalických vrstev LuAG:Pr a YAG:Pr.]
  Optical Materials. Roč. 31, č. 12 (2009), 1805-1807 ISSN 0925-3467
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0893
  Grant ostatní:ESF(XE) 7507; MES(UA) DZ SOM-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: Pr-doped * LuAG * YAG * luminescence * decay kinetics
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.728, rok: 2009

  Emission and excitation spectra and luminescence decay kinetics were studied for Pr3+-doped Lu3Al5O12 and Y3Al5O12 single crystalline films (SCF) grown by the liquid phase epitaxy method from a PbO-based flux.

  Byla měřena excitační a emisní spektra a také kinetika dosvitu v Pr3+ dopovaných monokrystalických vrstvách Lu3Al5O12 and Y3Al5O12 pěstovaných metodou kapalné epitaxe z roztoku na bázi PbO.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177783