Počet záznamů: 1

Pattern Formation in PMMA Film Induced by Electric Field

 1. 1.
  0332551 - UJF-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lyutakov, O. - Huttel, I. - Prajzler, V. - Jerabek, V. - Jančarek, A. - Hnatowicz, Vladimír - Švorčík, V.
  Pattern Formation in PMMA Film Induced by Electric Field.
  [Tvorba reliéfu na PMMA filmu vlivem elektrického pole.]
  Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics. Roč. 47, č. 12 (2009), s. 1131-1135 ISSN 0887-6266
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06041
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: optics * spin coating * thin films
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 1.586, rok: 2009

  Micro-sized patterns were created on thin poly(methyl methacrylate) (PMMA) films by the effect of external field, perpendicular to the film surface. The PMMA film, prepared by spin-coating onto Si wafer, was heated to the fluid temperature (275 degrees C) and a linear pattern was created by the effect of electric field produced by a strip electrode. In another experiment, a round pattern was created as a result of local laser heating of the PMMA film under homogenous electrical field. The created patterns were analyzed by optical microscopy and profile meter. The dependence of the form and size of the created patterns on the intensity of the electric field, exposure time, and initial film thickness was examined. Wave guiding property of a linear pattern, produced by the above technique, was examined in a simple experiment.

  Tvorba mikronových struktur v povrchové vrtvě PMMA vlivem elektrického pole přiloženého v kolmém směru byla demonstrována.Vrstva PMMA byla připravena metodou"spin coating" na povrchu Si substrátu. V dalším experimentu byla prokázána tvorba symetrických útvarů vlivem lokálního ozářenílaserem. Vytvořené struktury byly studovány optickou mikroskopií a profilometrem. Závislost formz a velikosti vztvořených struktur na podmínkách experimentu byly studovány. Na lineární struktuře byla experimentálně prokázána schopnost vést světlo.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177782