Počet záznamů: 1

Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních korporacích

 1. 1.
  0332538 - USP-I 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Eliáš, Karel - Zuklínová, M. - Havel, Bohumil - Dvořák, T.
  Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních korporacích.
  [The Civil Code Outline. The Outline of the Business Corporations Act.]
  Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 574 s. ISBN 978-80-7380-205-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: Civil Code * civil law * business law * Business Corporations Act
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Návrh občanského zákoníku bere za východisko poznání, že právo není matematika a že každou myslitelnou situaci soukromého života nelze na úrovni zákonného textu přesně upravit.Generální klauzule nebrání vývoji a umožňují soudci právo nalézat a tvořit. Jako nadstavba k zákoníku občanskému stojí osnova zákona o obchodních korporacích.

  The draft of the proposed Civil Code takes into consideration the fact that law is not mathematics and that not every possible situation of personal life can be precisely regulated on the legal text level. General clauses do not prevent development and they enable the judges to find and make law. The outline of the Business Corporations Act can be considered a superstructure of the Civil Code.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177775