Počet záznamů: 1

Two-Parameter Fracture Analysis of Wedge Splitting Test Specimens

 1. 1.
  0332513 - UFM-A 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Seitl, Stanislav - Dymáček, Petr - Klusák, Jan - Řoutil, L. - Veselý, V.
  Two-Parameter Fracture Analysis of Wedge Splitting Test Specimens.
  [Dvouparametrová lomová analýza vzorku pro Wedge splitting test.]
  Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Enviromental Engineering Computing. Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2009 - (Topping, B.; Costa Neves, L.; Barros, R.), paper 192. ISBN 978-1-905088-31-7. ISSN 1759-3433.
  [International Conference on Civil, Structural and Enviromental Engineering Computing /12./. Funchal, Madeira (PT), 01.09.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB200410901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: fracture mechanics * concrete * wedge splitting test * T-stress * numerical
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  The subject of the contribution is to gain new aspects of knowledge about the fracture behaviour of cementitious building materials by the wedge splitting test (WST). Particular attention is paid to the accurate description of the near crack-tip stress field in the WST specimen influenced particularly by the bottom boundary condition of the test inducing a vertical compressive force to the bottom part of the specimen in the area where the fracture is assumed to be propagating. To this aim a two-parameter constrained-based fracture mechanics is used. Different levels of constraint in the vicinity of the crack tip during fracture process through the specimen ligament are characterized by means of the T-stress. Attempts are made to consider even more than the two members of the Williams’ series approximating the stress field in the cracked body. The problem is solved numerically by means of the finite element method and results are compared with data taken from the literature.

  Námět příspěvku je přinést nové aspekty znalostí o lomovém chování cementových stavebních materiálů. Jako nástroj výzkumu je použit wedge splitting test.Pozornost je věnována zpřesnění popisu v okolí kořene trhliny při zahrnutí do numerických výpočtů různé okrajové podmínky. Za tímto cílem je použita jako nástroj popisu dvouparametrová lomová mechanika. Různá úroveň constraintu je charakterizovaná T-napětím. Problém je řešen numericky za požití metody konečných prvků a výsledky jsou porovnány s v literatuře dostupnými daty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177758