Počet záznamů: 1

Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara

 1. 1.
  0332504 - USD-C 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hoppe, Jiří
  Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara.
  [Opposition ´68. Social democratic party, Club of engaged non-party members and K 231.]
  Praha: Prostor, 2009. 392 s. ISBN 978-80-7260-216-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Social democratic party * Club of engaged non-party members * K 231 - Association of former political prisoners
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Téma práce tkví ve sledování těch aktivit české občanské společnosti v období pražského jara 1968, které směřovaly k rozbití systému vlády jedné strany a k vybudování pluralitního politického systému. Fenomén obnovující se občanské společnosti autor představuje na třech konkrétních modelech – občansko-politické aktivizace při snaze obnovit tradiční politickou stranu (sociálně demokratickou), předpolitické a v podstatě klubové činnosti nestranické veřejnosti při vytváření Klubu angažovaných nestraníků a na příkladu formálně jasně vymezeného K 231 - Sdružení bývalých politických vězňů, nejzřetelněji zapadajícího do modelu typické aktivity občanské společnosti. V kontextu dění pražského jara jde o nejvýraznější doklady sebeformace občanů, bez přispění politické moci a v konečném důsledku vůči ní.

  The major subject of this thesis is to follow the activities of the restoring Czech civil society during the Prague Spring era that were aimed at setting up a plurality political system, at the decomposition of one-party government, or at the changes in the self-contained (closed) National Front system as it had emerged, or had been forcibly formed after 1948 February. The Phenomenon of the restoring civic society has been presented here in three specific models, namely the civic and political activation preserving the efforts to restore a traditional political party (namely Social Democratic Party), to be followed by the pre-political and in its substance clubbing activities of the non-party public in formation of Club of Engaged Non-Party Men, a lucidly nondescript organization; finally then, a formally clearly determinate K-231 club endeavouring the judicial, civic and social rehabilitation of its members.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177750