Počet záznamů: 1

The stress analysis of the human vocal fold

 1. 1.
  0332481 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vampola, T. - Horáček, Jaromír
  The stress analysis of the human vocal fold.
  [Napěťová analýza lidských hlasivek.]
  Proceedings Interaction and Feedbacks 2009. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2009 - (Zolotarev, I.), s. 65-74. ISBN 978-80-87012-23-9.
  [Interaction and Feedbacks 2009. Praha (CZ), 24.11.2009-25.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/08/1155
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: biomechanics of voice * vocal folds vibration * FE modeling
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  A three-dimensional (3D) finite element (FE) fully parametric model of the human larynx was developed and used for numerical simulation of stresses during vibrating vocal folds the collisions. The complex model consists of the vocal folds, arytenoids, thyroid and cricoid cartilages. The vocal fold tissue is modelled as a three layered orthotropic material. The results of numerical simulation of the vocal folds oscillations excited by a prescribed intraglottal aerodynamic pressure are presented. The FE contact elements are used modelling the vocal folds collisions and the principal and shear stresses are computed in time domain on the surface and inside the vocal fold tissue. The results show significant dynamic stresses in all there directions and comparable maxima of Von Mises stresses were obtained for closed and open phases of the vocal folds motion.

  Byl vyvinut plně parametrický 3D MKP model lidského hrtanu, který byl použit pro numerické simulace napětí v kmitajících hlasivkách při jejich rázech. Komplexní model sestává z hlasivek, ariteroidních chrupavek a prstencové a štítné chrupavky. Hlasivky jsou modelovány jako třívrstvý ortotropní materiál. Jsou uvedeny výsledky numerických simulací vibrací hlasivek buzených předepsaným mezihlasivkovým aerodynamickým tlakem. Pro modelování rázů hlasivek jsou použity kontaktní elementy a jsou počítána hlavní a smyková napětí v časové oblasti na povrchu a uvnitř hlasivkové tkáně. Výsledky ukazují významná dynamická napětí ve všech třech směrech (horizontální, vertikální a předozadní) a srovnatelná maximální Von Misesova napětí pro fázi otevření i uzavření mezihlasivkové štěrbiny během pohybu hlasivek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177732