Počet záznamů: 1

"Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu". Rodina v komunistickém Československu

 1. 1.
  0332480 - USD-C 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Schindler-Wisten, Petra
  "Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu". Rodina v komunistickém Československu.
  [Who not steal, he is stealing his family. Family in communist Czechoslovakia.]
  Obyčejní lidé...?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha: Academia, 2009 - (Vaněk, M.), s. 357-397. ISBN 978-80-200-1791-8
  Grant CEP: GA ČR GA409/06/0878
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: family * Czechoslovakia * memories
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Autorka Petra Schindler–Wisten se ve svém příspěvku věnuje otázce obrazu typické české rodiny v období tzv. normalizace. Soustředí se na skutečnost, jak a kdy rodinu zakládali příslušníci inteligence a analogicky příslušníci dělnických profesí, pozornost věnuje počtu dětí v rodině a především pak jejich výchově v daném rodinném prostředí. V této souvislosti se autorka rovněž zabývá problematikou zaměstnaností žen, délkou mateřské dovolené, dostupností primárních vzdělávacích institucí apod. V závěru studie se zamýšlí nad vnímáním a reflektováním hesla "Kdo nekrade, okrádá rodinu".

  In her essay, anthropologist Petra Schindler-Wisten investigates typical Czech family life in the normalisation period. She compares the strategies of both workers and intelligentsia regarding decisions about family matters: when and how to start a family, how many children to have, and style sof child rearing, in connection to related issues such as women‘s employment, the length of maternity leave, the accessibility of educational institutions, etc. In her conclusion, the author reflects on a popular saying of the period: "people who don’t steal (from the state), steal from their families".
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177731