Počet záznamů: 1

Databáze autorů digitalizovaného Knihopisu

 1. 1.
  0332471 - FLU-F 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pumprla, Václav
  Databáze autorů digitalizovaného Knihopisu.
  [Database of authors of digitalized Knihopis.]
  Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 17. odb. konference v Olomouci. Brno: Sdružení knihoven České republiky, 2009, s. 285-291. ISBN 978-80-86249-53-7.
  [Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska /17./. Olomouc (CZ), 05.06.2008-06.06.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Czech and Slovak Literature * Bibliography * Knihopis
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Účastníci odborné konference byli seznámeni s plněním prvního stadia grantového úkolu, který má za úkol podat a na webu vystavit databázi digitalizovaného Knihopisu českých a slovenských autorů 16.-18. století. Tato etapa byla plánovaná do konce roku 2008 a její úkoly byl splněny.

  The participants of the scientific conference were acquainted with fulfilment of the first stage of the grant objective, whose aim is to offer and show on the web the database of the digitalized Knihopis of the Czech and Slovak authors of the 16th – 18th century. This stage was planned to be completed by the end of 2008 and its aims were accomplished.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177722