Počet záznamů: 1

Fatigue Behavior of Ferritic-pearlitic-bainitic Steel - Effect of Positive Mean Stress

 1. 1.
  0332469 - UFM-A 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Polák, Jaroslav - Petrenec, Martin
  Fatigue Behavior of Ferritic-pearlitic-bainitic Steel - Effect of Positive Mean Stress.
  [Únavové chováni feriticko-perliticko-bainitické oceli - vliv kladného středního napětí.]
  Key Engineering Materials. 417-418, - (2010), s. 577-580 ISSN 1013-9826.
  [International Conference on Fracture and Damage Mechanics /8./. Malta, 08.09.2009-10.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100480704; GA ČR GA101/07/1500
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: fatigue * mean stress * fatigue life
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  The fatigue properties of ferritic-pearlitic-bainitic steel using specimens produced from massive forging were measured in stress controlled regime with positive mean stress. The cyclic creep curves and cyclic hardening/softening curves were evaluated. The fatigue life was plotted in dependence on the mean stress and on the plastic strain amplitude. The principal contribution to the drop of the fatigue life with the mean stress is due to the increase of the plastic strain amplitude in cycling with mean stress.

  Byly měřeny únavové vlastnostiferiticko-perliticko-bainitické oceli na vzorcích odebranych z masivního výkovku. Při cyklování s kladným středním napětím byly určeny křivky cyklického zpevnění/změkčení a křivky cyklického creepu. Byl určen vliv středního napětí na únavovou životnost.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177721