Počet záznamů: 1

Metody měření a analýza topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním paprskem

 1. 1.
  0332467 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Valíček, Jan - Hlaváček, Petr - Klich, Jiří - Hloch, S.
  Metody měření a analýza topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním paprskem.
  [Methods of measurement and analysis of surface topography created by hydroabrasive waterjet.]
  Vodní paprsek 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009 - (Sitek, L.), s. 170-178. ISBN 978-80-86407-81-4.
  [Vodní paprsek 2009. Ostrava (CZ), 04.11.2009-05.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: abrasive waterjet * surface topography * surface roughness
  Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje

  V příspěvku jsou prezentovány výsledky měření nerovnosti povrchu vytvořených hydroabrazivním paprskem pomocí kontaktní a bezkontaktní metody. Na základě provedené analýzy a interpretace získaných dat topografie povrchů vytvořených kapalinovým paprskem je navržena metodika hodnocení kvality povrchů. Následně je provedeno definování hlavních geometrických parametrů nerovností povrchu a jejich vzájemný vztah k topografické funkci.

  The paper deals with measurement of surfaces created by abrasive waterjet by contact and non-contact methods. Based on performed analysis and interpretation of obtained data from the surface topography created by abrasive waterjet, the methodology for assessing the surface quality is proposed. Subsequently, the main geometrical parameters of surface irregularities and their relationship with topographic feature are defined.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177719