Počet záznamů: 1

The possibility of making web tolerance less stringent as prerequisite for achieving economic-fabrication steel girders

 1. 1.
  0332451 - UTAM-F 2010 RIV PT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Škaloud, Miroslav - Melcher, J. - Kala, J. - Kala, Z.
  The possibility of making web tolerance less stringent as prerequisite for achieving economic-fabrication steel girders.
  [Možnosti učinít tolerance stěn méně přísné jako nutný předpoklad pro hospodárnou výrobu ocelových nosníků.]
  7th EUROMECH Solid mechanics conference. Lisabon: Rolo & Filhos, Indústrias Gráficas, S.A, 2009 - (Ambrósio, J.; Silva, M.), s. 645-646. ISBN 978-989-96264-2-3.
  [ESMC2009. Lisabom (PT), 07.09.2009-11.09.2009]
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA103/08/0275
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: economic-fabrication steel girders * web initial curvature * straightening
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  An analysis of the data obtained shows that, for practically important shapes and magnitudes of web initial curvature, is the impact of initial imperfections on the ultimate strength of steel plate girders small, less than 4%. That is why it is not necessary to abide by the currently used and rather stringent web tolerances, and therefor plated girders can be used without their webs being straightened.

  Rozbor získaných dat ukazuje, že pro prakticky významný tvar a velikost počátečního zakřivení tenkých stěn, je dopad počátečních imperfekcí na mezní stav únosnosti tenkostěnných ocelových nosníků malý, méně než 4%. Proto není nutné dodržovat poněkud přísné tolerance tenkých stěn, a proto stěny nosníků nemusí být rovnány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177707