Počet záznamů: 1

The shape of extrusions and intrusions and initiation of stage I fatigue cracks

 1. 1.
  0332429 - UFM-A 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Polák, Jaroslav - Man, Jiří - Vystavěl, T. - Petrenec, Martin
  The shape of extrusions and intrusions and initiation of stage I fatigue cracks.
  [Tvar extruzí a intruzí a iniciace primárních únavových trhlin.]
  Materials Science and Engineering A-Structural materials. Roč. 517, 1-2 (2009), s. 204-211 ISSN 0921-5093
  Grant CEP: GA ČR GA106/06/1096; GA ČR GA101/07/1500
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Extrusion * Intrusion * Fatigue crack initiation * Stainless steel
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Impakt faktor: 1.901, rok: 2009

  Scanning electron microscopy (SEM) combined with local milling by focused ion beam (FIB) was used to study the true shape of the relief developed on the surface of polycrystalline 316L steel cycled with constant plastic strain amplitude. Localization of the cyclic strain to persistent slip bands results in early formation of persistent slip markings. The evolution of the early relief formation is reported using the observation on two perpendicular surfaces. The observed configurations of extrusions and intrusions are discussed and compared with predictions of the latest models of fatigue crack initiation. The prominent role of intrusions in fatigue crack initiation is emphasized.

  Byl studován skutečný tvar povrchového reliéfu polykrystalické oceli 316L cyklicky namáhané konstantní amplitudou plastické deformace pomocí rastrovacího mikroskopu a fokuzovaného svazku iontů (FIB).Lokalizace cyklické deformace do perzistentních skluzových pásů ná za následk vznik perzistentních skluzových stop. Pozorované konfigurace extruzí a intruzí na dvou kolmých plochách byly diskutovány a srovnány s nedávnými modely iniciace únavových trhlin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177692