Počet záznamů: 1

Two parameter description of a three dimensional cracked body: the effect of Poisson´s ratio

 1. 1.
  0332413 - UFM-A 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Seitl, Stanislav - Hutař, Pavel
  Two parameter description of a three dimensional cracked body: the effect of Poisson´s ratio.
  [Dvouparametrový popis trojdimensionálního tělesa s trhlinou: vliv Poissonova čísla.]
  Applied mechanics 2009. Bratislava: FX, s.r.o., 2009 - (Jančo, R.), s. 263-269. ISBN 978-80-89313-33-4.
  [Applied Mechanics 2009. Smolenice (SK), 06.04.2009-08.04.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/0867; GA ČR GA101/08/1623
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: T-stress * Poisson ration * finite element modeling * constraint
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  A study of the effect of Poisson’s ratio on stationary mode I crack tip fields is presented. Finite element calculations for two-dimensional (plane stress and plane strain) and three-dimensional bodies are compared. The singular stress field is characterized by linear elastic two-parameter fracture mechanics. The stress intensity factor K and the elastic T-stress in the middle of a three-dimensional crack front are determined using direct methods. The results obtained in agreement with the literature data indicate dependence of the calculated fracture parameters on Poisson’s ratio. Variations of K and T-stress with changing thickness in the edge-cracked plates are presented.

  Cílem příspěvku je studium vlivu různé hodnoty Poissonova čísla na pole napětí okolo vrcholu trhliny. Výpočty pro pole napětí v okolí vrcholu trhliny pro dvoudimensionální (rovinná napjatost a rovinná deformace) a pro trojdimensionální těleso jsou porovnány. Singulární pole napětí je charakterizované pomocí dvouparametrové lomové mechaniky (Součinitel intensity napětí a T-napětí). Numericky obdržená data jsou porovnána s daty dostupnými z literatury.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177680