Počet záznamů: 1

VISUALIZATION OF UNSTEADY FLOW AROUND A VIBRATING PROFILE: EXPERIMENTAL SET-UP AND PRELIMINARY TESTS

 1. 1.
  0332394 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vlček, Václav - Horáček, Jaromír - Luxa, Martin - Veselý, Jan - Bula, Vítězslav
  VISUALIZATION OF UNSTEADY FLOW AROUND A VIBRATING PROFILE: EXPERIMENTAL SET-UP AND PRELIMINARY TESTS.
  [Zviditelnění nestacionárního proudění kolem vibrujícího profilu: Experimentální uspořádání a předběžné testy.]
  Proceedings Interaction and Feedbacks 2009. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2009 - (Zolotarev, I.), s. 75-83. ISBN 978-80-87012-23-9.
  [Interaction and Feedbacks 2009. Praha (CZ), 24.11.2009-25.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: aeroelasticity * flutter * optical measurement
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  The contribution presents the designed aeroelastic model, experimental set-up and preliminary tests of optical measurements of flow field around a vibrating NACA 0017 profile elastically supported in the measurement section of the wind tunnel. The profile can vibrate with two degrees of freedom for translation and rotation. The interferometry method combined with the high speed filming was used for flow visualization of in different phases of the profile motion. The measurements were performed in a subsonic wind tunnel above the airflow velocity for loss of the system stability by flutter, thus the vibration amplitudes were relatively large up to about 7 mm for vertical translation and 16.5 degrees for angle of rotation around the elastic axis. The 52 images of the flow field were recorded during one oscillation period of the profile from which the pressure and velocity can be evaluated in the given time instants.

  Příspěvek se zabývá návrhem elastického modelu, návrhem experimentu a předběžnými testy pro optická měření proudového pole kolem vibrujícího profilu NACA 0017 elasticky uloženého v měřícím prostoru aeroelastického tunelu. Profil může kmitat se dvěma stupni volnosti (rotace a translace). Interferometrická metoda v kombinaci s použitím vysokorychlostní kamery byla použita pro zviditelnění profilu v různých fázích jeho pohybu. Měření se uskutečnilo v podzvukovém tunelu při rychlostech vzduchu nad kritickou rychlostí flutteru. Amplitudy vibrací byly tedy relativně veliké až ± 7 mm pro translaci a ± 16° pro rotaci kolem elastické osy. Bylo zaznamenáno celkem 52 snímků rychlostního pole během jedné periody oscilací profilu, ze kterých mohou být pro vybrané časy vyhodnoceny tlaky a rychlosti tekutiny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177670