Počet záznamů: 1

Materie a nemateriální substance podle Bonaventury a Tomáše Akvinského

 1. 1.
  0332390 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Machula, Tomáš
  Materie a nemateriální substance podle Bonaventury a Tomáše Akvinského.
  [Matter and Immaterial Substances according to Bonaventure and Thomas Aquinas.]
  Filosofický časopis. Roč. 57, č. 2 (2009), s. 209-220 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Aquinas * Bonaventure * matter * immaterial substances
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek se zabývá Bonaventurovým pojetím první materie v kontextu nemateriálních substancí. Bonaventurovo pojetí materie se odlišuje od pojetí Aristotelova nebo Tomášova, kteří v materii z nemateriálních substancí vylučují. Na rozdíl od Tomáše používá Bonaventura aristotelskou terminologii velmi volně a interpretuje materii jako potencialitu či přesněji řečeno jako znak stvořenosti. S tímto předpokladem není koncepce materie v nemateriálních substancích už tak nesmyslná, jak by se na první pohled mohla zdát. Článek rozebírá Bonaventurovo chápání andělů a lidí a srovnává ho s pojetím Tomášovým, včetně způsobu použití aristotelské terminologie.

  The article is concerned with Bonaventure's conception of first matter in the context of immaterial substances. Bonaventure’s conception of matter is different to that of Aristotle or Thomas Aquinas, who rejected matter in immaterial substances. Bonaventura, in contrast to Thomas, accepts the Aristotelian terminology in a fairly loose way, interpreting matter as potential, or more precisely, as the created. With this conception the assertion of matter in the context of immaterial beings is not so absurd as it may at first sight seem. The article analyses Bonaventure's understanding of angel and man, and it compares him with Thomas Aquinas and his use of Aristotelian terminology.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177666