Počet záznamů: 1

Sekularizační paradigma a moderní církevní a náboženské dějiny

 1. 1.
  0332385 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kunštát, Miroslav
  Sekularizační paradigma a moderní církevní a náboženské dějiny.
  [The Secularization Paradigm and the Modern Church and Religious History.]
  Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. Brno: Matice moravská, 2009 - (Fasora, L.; Hanuš, J.; Malíř, J.), s. 13-31. Země a kultura ve střední Evropě, 10. ISBN 978-80-86488-55-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: sekularization * church historiography * religious historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá dlouhou a komplikovanou kariérou pojmu sekularizace jakožto analytické kategorie v sociálních vědách, zvláště v německé jazykové oblasti. Důraz je kladen na aktuální tzv. sekularizační debatu (především ve vztahu k současné německé a české historiografii soudobých náboženských a církevních dějin).

  The contribution deals with the long and complicated career of the term secularization in the social sciences, especially in the German speaking countries, and also with the recent state of the so-called secularization-debate (referred almost to the present German and Czech modern religious history).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177662