Počet záznamů: 1

ZAŘÍZENÍ NA EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM INTERAKCE ZDROJE ENERGIE S KMITAJÍCÍM SYSTÉMEM

 1. 1.
  0332370 - UT-L 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Půst, Ladislav
  ZAŘÍZENÍ NA EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM INTERAKCE ZDROJE ENERGIE S KMITAJÍCÍM SYSTÉMEM.
  [DEVICE FOR EXPERIMENTAL RESEARCH OF INTERACTION OF ENERGY SOURCE WITH VIBRATING SYSTEM.]
  Proceedings Interaction and Feedbacks 2009. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2009 - (Zolotarev, I.), s. 47-54. ISBN 978-80-87012-23-9.
  [Interaction and Feedbacks 2009. Praha (CZ), 24.11.2009-25.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/08/0282
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: non-idealsource of energy * interaction of source with vibrating system * kinematic exciting
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Pro zlepšení a doplnění teoretických studií o interakci neideálního zdroje budicí energie s kmitajícím mechanickým systémem bylo navrženo, vyrobeno a uvedeno do zkušebního chodu experimentální zařízení v ÚT AV ČR. Zařízení sestává z mechanického podsystému s jedním stupněm volnosti spojeného klikovým mechanismem se stejnosměrným elektromotorem, napájeným předepsaným napětím. Měřicí a záznamová aparatura je připravena pro vyhodnocení dynamických vlastností různě modifikovaného systému.

  For improvement and complementation of theoretical studies of interaction between a non-ideal source of exciting energy and vibrating mechanical system, a simple experimental equipment has been designed, produced and putt into testing service in IT – AS CR. This equipment consist of 1 DOF mechanical subsystem, connected by a crank mechanism with DC electromotor, fed by a prescribed voltage function. Measuring and recording apparatuses are prepared for evaluation of dynamical properties of various system modifications.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177651