Počet záznamů: 1

Pyridine, 2-Picoline, 3-Picoline, and 4-Picoline at Temperatures from (298.15 to 328.15) K and at Pressures up to 40 MPa

 1. 1.
  0332353 - UCHP-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Morávková, Lenka - Wagner, Zdeněk - Linek, Jan
  Pyridine, 2-Picoline, 3-Picoline, and 4-Picoline at Temperatures from (298.15 to 328.15) K and at Pressures up to 40 MPa.
  [Stavové chování pyridinu, 2-pikolinu, 3-pikolinu a 4-pikolinu při teplotách 298,15 až 328,15 K a při tlacích do 40 MPa.]
  Journal of Chemical Thermodynamics. Roč. 42, č. 1 (2010), s. 65-69 ISSN 0021-9614
  Grant CEP: GA ČR GA104/09/0666
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: density * isothermal compressibility * high pressure
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.794, rok: 2010

  The densities of pyridine, 2-picoline, 3-picoline, and 4-picoline were measured at elevated pressures (0.1 to 40) MPa at four temperatures over the range 298.15 K to 328.15 K with a high-pressure apparatus. The high-pressure density data were fitted to the Tait equation and the isothermal compressibility were calculated with a novel computation procedure with the aid of this equation.

  Změřili jsme hustoty pyridinu, 2-pikolinu, 3-pikolinu a 4-picolinu při zvýšených tlacích (0,1 až 40 MPa) při čtyřech teplotách v rozmezí 298,15 až 328,15 K vysokotlakým přístrojem. Vysokotlaká hustotní data byla fitována Taitovou rovnicí a isotermní kompresibility byly vypočteny pomocí této rovnice s použitím námi navržené nové výpočetní procedury.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177640