Počet záznamů: 1

Metodyka strzelań nieproduktywnych w profilaktyce tąpaniowej

 1. 1.
  0332344 - UGN-S 2010 RIV PL pol C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Przeczek, A. - Koníček, Petr
  Metodyka strzelań nieproduktywnych w profilaktyce tąpaniowej.
  [Methodology of Destress Rock Blasting in Rockburst Prevention.]
  Górnicze zagrozenia naturalne 2009 /16./. Vol. 4/2. Katowice: Glowny Instytut Górnictwa, 2009 - (Lipowcan, A.), s. 247-266. Prace naukowe GIG, Górnictwo i Śródowisko. ISSN 1643-7608.
  [Górnicze zagrozenia naturalne 2009. Andrzychów (PL), 03.11.2009-06.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: underground coal mining * rock burst * destress rock blasting
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  W czeskiej części zagłębia górnośląśkiego (OKR) strzelania torpedujące skał stropowych w profilaktce tąpaniowej stosowane są od połowy lat siedemdziesiątych 20 wieku. W przeciągu ponad 30 lat ich technologia osiągnęła współczesny wysoki poziom włącznie z rozwojem środków technicznych i przy osiągnięciu wysokiego stopnia bezpieczeństwa. Badania przeprowadzone od początku stosowania tego typu strzelań oraz zdobyty szereg doświadczeń pozwoliły na opracowanie metodyki strzelań kamufletowych, która w oparciu o obowięzujące normy prawa górniczego została wdrożona jako jeden z elementów instrukcji obejmującej ogół metod i zasad postępowania w profilaktyce tąpaniowej.

  Destress rock blasting in adjacent rocks as a rockburst measure has been applied in colieries of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (USCB) since the half of seventies last Century. This technology was improved during 30 years of its application to contemporary high level of technology. It emerged that high level of safety for application of this method in mine is possible to guarantee. Current methodical procedure is based on the results of research and practical knowledges acquired during their using. Methodical instructions was introduced as a part of safety regulations issued by Czech Mining Authority. It includes principles and methods of realization of rockburst prevention.

  Bezvýlomové trhací práce v průvodních horninách jsou v protiotřesové prevenci na černouhelných dolech české části hornoslezské uhelné pánve používány od poloviny sedmdesátých let 20. století. V průběhu 30 let byla jejich technologie dovedena na současnou vysokou úroveň, a to včetně vývoje technických prostředků a při dosažení vysoké míry bezpečnosti. Výzkumy prováděné od zahájení realizace tohoto druhu trhacích prací a získané bohaté zkušenosti umožnily zpracování metodiky bezvýlomových trhacích prací, která v souladu s platnou legislativou byla zavedena do praxe jako součást metodických postupů, zahrnujících soubor zásad a metod realizace prostředků protiotřesové prevence.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177632