Počet záznamů: 1

Recent-stress state in Czech part of Upper Silesian Coal basin

 1. 1.
  0332343 - UGN-S 2010 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ptáček, Jiří - Koníček, Petr - Souček, Kamil - Staš, Lubomír - Waclawik, P. - Grygar, R.
  Recent-stress state in Czech part of Upper Silesian Coal basin.
  [Současný napěťový stav v české části hornoslezské uhelné pánve.]
  Górnicze zagrozenia naturalne 2009 /16./. Vol. 4/2. Katowice: Glowny Instytut Górnictwa, 2009 - (Lipowcan, A.), s. 267-275. Prace naukowe GIG, Górnictwo i Śródowisko. ISSN 1643-7608.
  [Górnicze zagrozenia naturalne 2009. Andrzychów (PL), 03.11.2009-06.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA105/08/1625
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: underground coal mining * rockburst * recent stress state
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  Knowledge of stress strain fields and their development is the fudamental for all mine working and for its right planing most importantly in the rock burst risk regions. A model of stresses causing Variscan structural tectonic pattern in the Czech part of Upper Silesian Coal Basin (USCB) based on paleostress analyse have been interpreted. It was compiled used many of tectonic measurements of planar and linear elements and comparison with the knowledge of dynamic development of Variscan body in a larger framework of Moravo Silesian zone. It was took account the influence of Alpine deformation due to Karpatian nappes. There were more stress tensor gauging realised in the region above all using hydrofrac and treated overcoring methods during last ten years. It’s becoming apparent that for information of recent stress fields is usable the interpretation of focus mechanisms of energetic significant seismic events, which were observed here more than ten years.

  Znalost napěťových polí a jejich vývoje je základním předpokladem pro všechny hornické činnosti a pro jejich správné plánování, zejména v oblastech s nebezpečím otřesů. Na základě paleonapěťové analýzy byl v české části hornoslezské pánve interpretován model napětí, která vytvořila tektonickou strukturu této části hornoslezské pánve. Interpretace byla realizována na základě mnoha strukturně tektonických měření plošných i lineárních prvků, na základě srovnávání znalostí o dynamickém vývoji variského tělesa v širších souvislostech moravskoslezské deformační zóny. V úvahu byly vzaty i jiné deformační vlivy, kterými může ve východní části hornoslezské pánve být zejména tlak karpatských příkrovů v období alpinské orogeneze. V posledních více než deseti letech bylo v prostoru české části hornoslezské pánve provedeno více měření úplného tenzoru napětí zejména metodami hodrofrac a upravenou metodou odlehčení jádra. Ukazuje se, že pro získání informací o recentních napěťových polích jsou vhodné i interpretace ohniskových mechanismů významných seismických jevů, sledovaných rovněž již více než deset let v této oblasti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177631