Počet záznamů: 1

Consequences of near and far between-population crosses for offspring fitness in a rare herb

 1. 1.
  0332325 - BU-J 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Raabová, J. - Münzbergová, Zuzana - Fischer, M.
  Consequences of near and far between-population crosses for offspring fitness in a rare herb.
  [Důsledky různých typů křížení mezi blízkými a vzdálenými populacemi pro fitness potomků vzácné byliny.]
  Plant Biology. Roč. 11, č. 6 (2009), s. 829-836 ISSN 1435-8603
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD206/03/H137; GA AV ČR(CZ) IAA600050623
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: outbreeding depression * breeding system * Aster amellus
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.223, rok: 2009

  Crosses between plants from different populations may result in heterosis or outbreeding depression. We conducted reciprocal crosses between four populations from two regions in the rare perennial herb Aster amellus a draw conclusions for species conservation. We conclude that hybridisation between A. amellus plants from different populations did not lead to immediate outbreeding depression.

  Křížení mezi rostlinami z různých popualcí může ústit v heterozi či outbrední depresi. Studie popisuje důsledky různých typů křížení pro fitness rostliny na modelovém druhu Aster amellus a ukazuje důsledky těchto zjištění pro ochranu druhu. Výsledky ukazují, že křížení rostlin mezi populacemi nevede k okamžité outbrední depresi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177618