Počet záznamů: 1

3D Stochastic Replicas of Porous Solids: A Way to Improve Predicted Diffusivity

 1. 1.
  0332323 - UCHP-M 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Čapek, P. - Hejtmánek, Vladimír - Brabec, Libor - Zikánová, Arlette - Kočiřík, Milan - Bernauer, B.
  3D Stochastic Replicas of Porous Solids: A Way to Improve Predicted Diffusivity.
  [3D stochastické repliky pórovitých látek: Cesta ke zlepšení odhadu difusivity.]
  Diffusion Fundamentals. Roč. 11, č. 79 (2009), s. 1-2 ISSN 1862-4138.
  [Diffusion Fundamentals III. Athens, 23.08.2009-26.08.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/1353
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: porous solids * physical chemistry * 3D stochastic replicas
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.uni-leipzig.de/diffusion/journal/index.html

  Careful treatment of back-scatter electron images of polished sections enabled specific surface area derived from the two-point probability function to conform to its counterpart derived from the BET measurement. Thus, representative models of the real porous media reconstructed by our method could be used as a starting point to simulate gas diffusivity. The simulation results were compared to diffusivity of replicas reconstructed using the two-point probability function whose slope at the origin will not correspond with experimental specific surface area.

  Pečlivé zpracování snímků nábrusů pořízených SEM/BSE dává možnost porovnat velikost specifického povrchu s jeho protějškem nezávisle změřeného fyzikální sorpcí dusíku (BET) a konstruovat mikrostrukturní deskriptory. Ty jsou použity k vytvoření modelu reálného pórovitého materiálu  repliky, která je výchozím bodem pro simulaci difuse plynů v pórech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177616