Počet záznamů: 1

Guillebert de Lannoy, un seigneur bourguignon espion en Terre Sainte

 1. 1.
  0332317 - FLU-F 2010 RIV FR fre M - Část monografie knihy
  Svátek, Jaroslav
  Guillebert de Lannoy, un seigneur bourguignon espion en Terre Sainte.
  [Guillebert de Lannoy, a Burgundian noble as a spy in the Holy Land.]
  La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge. Toulouse: FRAMESPA - Université Toulouse, 2009 - (Nejedlý, M.; Svátek, J.), s. 85-94. Meridiennes, Croisades Tardives, 2. ISBN 978-2-912025-56-2
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC521
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Later Crusades * Burgundy * Nobility
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Dans le cadre des plans de croisade dressés par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, au début de son règne, la mission effectué par son courtisan Guillebert de Lannoy en Egypte et en Terre Sainte jouait un rôle important. L'article traite d'abord de la préparation diplomatique de cette mission de reconnaissance. Au cours d'elle, l'espion élabora un rapport étendu qui devait servir au duc de base pour un projet d'une nouvelle croisade. L'analyse de ce rapport est devenue le thème principal de cette contribution.

  The mission of a courtier Guillebert de Lannoy to Egypt and the Holy Land played an important role in the framework of the crusade plans of Burgundian duke Philipp the Good in the begining of his reign. Firstly, the paper treats about the diplomatic preparation of this secret observational mission. During his journey, the spy drew up a comprehensive report which would serve to the duke as a basis to plan the further crusade. Analysis of its content is the main point of this paper.

  V rámci křižáckých plánů burgundského vévody Filipa Dobrého na počátku jeho vlády hrála důležitou roli mise, kterou podnikl jeho dvořan Guillebert de Lannoy do Egypta a Svaté země. Článek pojednává jednak o diplomatické přípravě této pozorovací tajné mise. Během ní tento špión vypracoval obsáhlou zprávu, jež měla vévodovi sloužit jako podklad pro naplánování další křížové výpravy. Analýza obsahu této zprávy je pak hlavním bodem tohoto článku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177611