Počet záznamů: 1

Timing of flowering: opposed selection on different fitness components and trait covariation

 1. 1.
  0332314 - BU-J 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ehrlén, J. - Münzbergová, Zuzana
  Timing of flowering: opposed selection on different fitness components and trait covariation.
  [Načasování kvetení: protichůdná selekce na různé části životního cyklu a kovariance těchto vlastností.]
  American Naturalist. Roč. 173, č. 6 (2009), s. 819-830 ISSN 0003-0147
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA600050623
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: flowering phenology * herbivory * matrix models
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 4.796, rok: 2009

  The timing of reproduction influences how organisms interact with the environment and can have important fitness effects. We examined direct and indirect phenotypic selection on the start of flowering via mutualistic and antagonistic interactions in the perennial herb Lathyrus vernus over 7 years. We showed that the direction of selection strongly varies between years.

  Doba kvetení má významné důsledky pro interakci rostlin s prostředím a může mít zásadní důsledky pro fitness rostliny. Článek přináší unikátní informace týkající se selekce na dobu kvetení s využitím podrobných dat o dynamice druhu Lathyrus vernus. Ukazuje, že intensita selekce je meziročně velmi variabilní.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177609