Počet záznamů: 1

The role of acidity profile in the nanotubular growth of polyaniline

 1. 1.
  0332302 - UMCH-V 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Konyushenko, Elena - Trchová, Miroslava - Stejskal, Jaroslav - Sapurina, I.
  The role of acidity profile in the nanotubular growth of polyaniline.
  [Úloha profilu kyselosti při vzniku nanotubulárního polyanilinu.]
  Chemical Papers. Roč. 64, č. 1 (2010), s. 56-64 ISSN 0366-6352
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500905; GA ČR GA203/08/0686; GA MŠk ME 847
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conducting polymer * polyaniline * nanotubes
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.754, rok: 2010

  Conditions of polyaniline nanotubes preparation were analyzed. Aniline was oxidized with ammonium peroxydisulfate in 0.4 M acetic acid. There are two subsequent oxidation steps and the products were collected after each of them. Both oxidation phases are important for the preparation of polyaniline nanotubes.

  Podmínky pro přípravu nanotubulárního polyanilinu byly analyzovány. Anilin byl polymerován peroxydisíranem amonným v přítomnosti 0.4 M kyseliny octové. Existují dvě následná oxidační stádia a produkty byly izolovány po každém z nich. Pro vznik polyanilinových nanotrubek jsou důležité obě oxidační fáze.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005543