Počet záznamů: 1

Hledání nových možností v aplikaci systémově získané rezistence pšenice k padlí travnímu (Blumeria graminis f. sp. tritici)

 1. 1.
  0332281 - UEK-B 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Věchet, L. - Burketová, Lenka - Kolomazník, K. - Vrchotová, Naděžda - Šerá, Božena
  Hledání nových možností v aplikaci systémově získané rezistence pšenice k padlí travnímu (Blumeria graminis f. sp. tritici).
  [Looking for new possibility in application of systemic acquired resistance of wheat to powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici).]
  Úroda. - (Badalíková, B.). Roč. 57, č. 12 (2009), s. 255-260 ISSN 0139-6013.
  [Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 12.11.2009-13.11.2009]
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QH72117
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511; CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: wheat * powdery mildew * resistance inducers * treatment efficiency
  Kód oboru RIV: GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

  Kromě ošetření povrchu listu na rostlině induktorem rezistence byla použita i jiná metoda ošetření zrna pšenice k vyvolání systémové rezistence. Byly zkoušeny nové induktory rezistence. Testovány byly induktory chemického původu: kyselina salicylová. benzothiadiazol (Bion (r) -Syngeta) a glycinbetain. Induktory biologického původu: dubová kůra,jerlín japonský, kopřiva, kmín, kurkuma, netýkavka žláznatá, křídlatka sachalinská a zázvor. Zrno pšenice bylo ošetřeno ve dvou variantách: Var. 1. Třepáno v induktoru v Erlenmayer baňce na třepačce po dobu 24 hod. a vyseto, var. 2. Postříkáno induktorem a vyseto. Dále byly zkoušeny vzorky hydrolyzátů kolagenu a keratinu měly sušinu zhruba 10%. Vzorek A obsahoval 70% bílkoviny a 30% oxidu draselného. Ošetření induktory rezistence způsobilo vždy nižší výskyt choroby, než u neošetřené kontroly. U varianty 1 bylo nejméně efektivní ošetřeni dubovou kůrou, kyselinou salicylovou a kurkumou.

  Except treatment of plant leaf surface by inducer of resiatance the another method treatment of wheat grain to induction of systemic resistance was used. There were examined new inducers of resistance. Inducers of chemical origin: salicylic acid, benzothiadiazole and glycine betaine. Inducers of biological origin: oak bark, Sophora japonica, Urtica diocia, giant knotweed, curcuma, Impatiens glandulifera, Reynoutria sacchaliensis, Zingiber officinale Roscoe. Wheat grain was treated in two variants: Var. 1. Shaked in inducer in Erlenmayer flask on rotary shacker for time 24 h and sowed, var. 2. Spraied by inducer and sowed. Furthermore samples of collagen hydrolysate and ceratin were examined. there were dry matter about 10%. The sample A contained 70% of protein and 30% potassium oxid. treatment by resistance inducers induced always lower disease occurrence. in variant 1 the lowest effective was treatment by oak bark, salicilyc acid and curcuma.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177588