Počet záznamů: 1

Geometry and Raman spectra of P.R. 255 and its furo-furanone analogue

 1. 1.
  0332279 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Luňák, S. Jr. - Frumarová, Božena - Vyňuchal, J. - Hrdina, R.
  Geometry and Raman spectra of P.R. 255 and its furo-furanone analogue.
  [Geometrie a Ramanova spektra P.R. 255 a jeho furo-furanonových obdob.]
  Chemical Physics. Roč. 359, 1-3 (2009), s. 45-52 ISSN 0301-0104
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: Raman spectra
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 2.277, rok: 2009

  Raman spectra of two π -isoelectronic compounds 3,6-diphenyl-2,5-dihydro-pyrrolo- [3,4-c]pyrrole-1,4-dione (BPPB, C.I. Pigment Red 255) and 3,6-diphenyl-2,5-dihydro-furo-[3,4-c]furanone (BFFB) with the same 1,4-diphenyl-buta-1,3-diene (DPB) backbone were measured in polycrystalline phase and discussed.

  Ramanova spektra 2 π – isoelektronových sloučenin (3,6-difenyl-2,5-dihydro-pyrrolo- [3,4-c]pyrrol-1,4-dion (BPPB, C.I. Pigment Red 255) and 3,6-diphenyl-2,5-dihydro-furo-[3,4-c]furanon (BFFB) se stejným 1,4-diphenyl-buta-1,3-dienovým řetězcem(DPB)) byla měřena a diskutována
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177587