Počet záznamů: 1

Korunovační rituály, ceremonie a festivity české stavovské monarchie 1471-1526

 1. 1.
  0332267 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šmahel, František
  Korunovační rituály, ceremonie a festivity české stavovské monarchie 1471-1526.
  [The coronation rituals, ceremonies and celebrations of the Bohemian Estates Monarchy 1471-1526.]
  Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. 15. století. Praha: Filosofia, 2009 - (Nodl, M.; Šmahel, F.), s. 147-170. Colloquia mediaevalia Pragensia, 12. ISBN 978-80-7007-298-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: coronation * Bohemia * Hungary * George of Bohemia
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Tato analytická esej Františka Šmahela se zaměřuje především na korunovaci v pozdních středověkých Čechách.

  This analytical essay by František Šmahel concentrates on Coronations in late Medieval Bohemia and Hungary.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177577