Počet záznamů: 1

Význam Slezska pro bratrskou pobělohorskou emigraci

 1. 1.
  0332255 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bečková, Marta
  Význam Slezska pro bratrskou pobělohorskou emigraci.
  [The Importance of Silesia for the Czech Brethren Emigration after the Battle of White Mountain.]
  Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století. Praha: Casablanca, 2009 - (Bobková, L.; Konvičná, J.), s. 657-669. Korunní země v dějinách českého státu, 4. ISBN 978-80-903756-9-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Brethren emigration * Silesia
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Nejvýznamnější roli v osudech pobělohorské emigrace, jejímž centrem bylo Lešno, sehrála ze slezských měst Vratislav a Břeh. Do Slezska se uchýlila rovněž většina utečenců po požáru Lešna v roce 1656.

  The Silesian towns Wroclaw and Brzeg played an important role in the life of the Brethren emigration after the Battle of White Mountain. Also, most the fugitives after the fire of Leszno found shelter in Salesia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177569