Počet záznamů: 1

Yeast Vitality Determination Based on Intracellular NAD(P)H Fluorescence Measurement during Aerobic-Anaerobic Transition

 1. 1.
  0332254 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kuřec, M. - Kuncová, Gabriela - Brányik, T.
  Yeast Vitality Determination Based on Intracellular NAD(P)H Fluorescence Measurement during Aerobic-Anaerobic Transition.
  [Určení viability kvasinek založené na měření fluorescence intracelulárního NAD(P)H během aerobně anaerobního přechodu.]
  Folia Microbiologica. Roč. 54, č. 1 (2009), s. 25-29 ISSN 0015-5632
  Grant CEP: GA ČR GA104/06/1418; GA MŠk OC 121
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: continous beer fermentation * brewing yeast * spectroscopy
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 0.978, rok: 2009

  In this work a method based on on-line intracellular fluorescence measurement is presented. The intracellular NAD(P)H fluorescence of a yeast suspension is recorded during transition from aerobic to anaerobic conditions and the output signal is evaluated as a measure of yeast vitality (quality). This fluorescence method showed a highly satisfactory correlation with even low dead cell numbers where the acidification power test could not be applied.

  V této práci je prezentována metoda založená na měření fluorescence intracelulárního NAD(P)H v buněčné suspenzi v průběhu přechodu z aerobního do anaerobního stavu. Tato metoda byla použitelná i v případě nízkého počtu mrtvých buněk, kde test založený na měření pH nemůže být použit.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177568