Počet záznamů: 1

Ocular surface injuries in autoimmune dry eye. The severity of microscopical disturbances goes parallel with the severity of symptoms of dryness

 1. 1.
  0332245 - UEM-P 2010 RIV ES eng J - Článek v odborném periodiku
  Čejková, Jitka - Ardan, Taras - Čejka, Čestmír - Malec, J. - Jirsová, K. - Filipec, M. - Růžičková, E. - Dostřelová, D. - Brůnová, B.
  Ocular surface injuries in autoimmune dry eye. The severity of microscopical disturbances goes parallel with the severity of symptoms of dryness.
  [Poškození povrchu oka u autoimunitního onemocnění suchého oka (Sjögrenův syndrom). Závažnost mikroskopických nálezů odpovídá závažnosti symptomů, zjištěných klinickým vyšetřením.]
  Histology and Histopathology. Roč. 24, č. 10 (2009), s. 1357-1365 ISSN 0213-3911
  Grant CEP: GA MZd NR8828
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: autoimmune dry eye * oxidative injuries * pro-inflammatory cytokines
  Kód oboru RIV: FF - ORL, oftalmologie, stomatologie
  Impakt faktor: 2.404, rok: 2009

  Autoimmune dry eye (Sjögren´s syndrome) is a chronic disease which is characterized by inflammation of salivary and lacrimal glands leading to keratoconjunctivitis sicca. We found that oxidative injuries which appear at the ocular surface of patients suffering from this disease, are accompanied by the increase of proinflammatory cytokine exression leading to the induction of enzymatic systems that generate reactive oxygen species and nitric oxide. This results in oxidative and nitrosative stress to the eye. From clinical point of view it is important that the severity of microscopical disturbances goes parallel with the level of severity of dry eye symptoms.

  Autoiminutní onemocnění (Sjögrenův syndrom) je chronické onemocnění, charakteristické zánětem slinných a slzných žláz, vedoucí ke keratoconjunctivitis sicca. Podle našich nálezů je poškození povrchu suchého oka spojeno se zvýšenou expresí prozánětlivých cytokinů, které indukuje enzymatické systémy ke zvýšené tvorbě oxyradikálů a oxidu dusnatého. Oko je vystaveno oxidačnímu a nitrosačnímu stresu. Z klinického hlediska je důležité, že závažnost mikroskopických nálezů souhlasí se závažností nálezů klinických.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177560