Počet záznamů: 1

12-Tungstophosphoric Heteropolyacid Supported on Modified SBA-15 as Catalyst in HDS of Thiophene

 1. 1.
  0332244 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Palcheva, R. - Spojakina, A. A. - Dimitrov, L. - Jirátová, Květa
  12-Tungstophosphoric Heteropolyacid Supported on Modified SBA-15 as Catalyst in HDS of Thiophene.
  [12-fosfowolframová kyselina nanesená na modifikovaném SBA-15 jako katalyzátor pro HDS thiofenu.]
  Microporous and Mesoporous Materials. Roč. 122, 1-3 (2009), s. 128-134 ISSN 1387-1811
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: modified SBA-15 * 12-tungstophosphoric acid * HDS of thiophene
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 2.652, rok: 2009

  NiW catalysts have been synthesized by loading a Ni salt of 12-tungstophosphoric heteropolyacid on Al-, Ti-, and W- modified SBA-15. It was found that incorporation of Ti- or W- into the SBA-15 structure increases reducibility of NiW catalysts. The NiW catalyst supportd on W-containing SBA-15 showed the highest performance in the HDS of thiophene.

  NiW katalyzátory byly syntetizovány nanesením Ni soli kyseliny 12-fosfowolframové na Al-, Ti-, a W-modifikované SBA-15. bylo zjištěno, že vnesení Ti- nebo W- do SBA-15 zvyšuje redukovatelnost NiW katalyzátorů. NiW katalyzátor nanesený na SBA-15 modifikovaném wolframem vykázal nejvyšší aktivitu při odsiřování thiophenu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177559